Sökning: "Christina Berggrén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Berggrén.

 1. 1. Hederskultur i ungdomslitteratur : – en analys av fyra skönlitterära böcker om hedersproblematik och hur de kan användas i skolundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Dalstad; Edona Maloku; [2018]
  Nyckelord :Heder; hederskultur; hedersproblematik; honor killing; shame killing; dishonor; honor violence; skönlitteratur; ungdomslitteratur; könsroller i hederskultur; Christina Wahldén; Arkan Asaad; Mats Berggren;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Christina Wahldéns bok Fallen flicka (2009), Arkan Asaads bok Stjärnlösa nätter (2011) och Mats Berggrens två böcker Det finns inga skridskor i öknen (2003) och Din syster måste dö (2017). Böckerna behandlar hederskultur och dess problematik. LÄS MER

 2. 2. Vilket (o)ljud främjar uppmärksamhetsförmågan? - En studie om ljud och uppmärksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Berggren; Christina Ramirios; [2016]
  Nyckelord :e-Corsi Spatial Span test; dialog; brus; vuxna; Moderate Brain Arousal Model; stokastisk resonans; dopamin; Uppmärksamhet; arbetsmiljö; igenkänningstest; attentiveness; attention; work Environment; stochastic resonance; adults; noise; dialogues; Go No-Go Test; Free Recall Test; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur uppmärksamhet påverkades av manipulationerna: tyst, vitt brus, en dialog och två parallella dialoger. Deltagarna delades först, med hjälp av självskattning för uppmärksamhet, in i grupper om hög och låg uppmärksamhetsnivå. LÄS MER