Sökning: "Christina Boberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Boberg.

 1. 1. Biologiska och Sensoriska effekter på människor och foster orsakade av magnetfält i en MR kamera : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Christina Boberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och Mäns upplevelser av vardagslivet och sjuksköterskans roll efter en hjärtinfarkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Olsson Bengt; Boberg Christina; [2008]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; hälsa; könsskillnader; livskvalitet; sjuksköterska; upplevelser; experience; gender differences; health; myocardial infarction; nursing; quality of life;

  Sammanfattning : Introduktion: De hjärtpatienter som lever hemma själva har en sämre livskvalitet både fysiskt och psykiskt oavsett ålder och kön. Att ha en anhörig eller nära vän som hjälp ökar livskvalitet och kortar återhämtningsperioden. LÄS MER