Sökning: "Christina Bremer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Bremer.

 1. 1. Not (B)interested? Using Persuasive Technology to Promote Sustainable Household Recycling Behaviour : An Identification and Implementation of Key Elements with Focus on Young Adults in Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Christina Bremer; [2018]
  Nyckelord :Persuasive Technology; Behaviour Change Support System; Household Recycling Behaviour; Recycling Habits; Waste Management in Sweden; Research through Design; Sustainable Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : As waste is separated at the source, the success of the Swedish recycling system largely depends on an active participation of households. However, especially young people were found to not consistently follow their local recycling schemes. LÄS MER

 2. 2. Bloggen ett strategiskt verktyg? : En studie av tre offentliga ledares kommunikation via webben

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christina Grefveberg; [2006]
  Nyckelord :Blog - a strategic tool?;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på att fånga upp en relativt ny och växande företeelse inom elektronisk kommunikation, bloggen. Med min undersökning vill jag belysa bloggens möjligheter som ett kommunikationsmedel för ledare inom offentlig verksamhet samt öka förståelsen för vad en blogg är. LÄS MER