Sökning: "Christina Corell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Corell.

 1. 1. Role of Religion on Climate Change Governance The influence of RNGO in COP 21

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christina Ajayi; [2019]
  Nyckelord :Climate change; NGO influence; Pope Francis; COP21; RNGO; NGO; Paris agreement; Secularization; United States; Religion; International Relations;

  Sammanfattning : In June 2015, the Vatican released Laudato Si’, Pope Francis encyclical focused on environmental issues. Pope Francis acted as an advocate for a binding agreement on climate change at the United Nation (UN) Convention conferences of the parties 2015 (COP21) citing the scientific consensus on the existence and human causes of climate change. LÄS MER

 2. 2. Förskolan en trygg tillvaro!? : En kvalitativ intervjustudie med pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jessica Enold; Christina Corell; [2012]
  Nyckelord :trygghet; självkänsla; självförtroende; socialutveckling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie belyser åtta pedagogers syn på förskolan och det arbete som utförs gällande den sociala tryggheten på förskolor. Vårt syfte med denna undersökning har varit att ta reda på hur förskolan arbetar för att skapa en trygg miljö för de barn som vistas där, samt ta reda på hur pedagoger arbetar med barn som behöver stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. LÄS MER