Sökning: "Christina Edlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Edlund.

 1. 1. Mjölkprovtagre för VMS

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :TIM EDLUND; CHRISTINA LESANDER; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Äldres behov av sociala aktiviteter : – en intervjustudie 

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christina Edlund; Britt Marie Nyberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Gemenskap och aktiviteter med andra har en positiv inverkan på den äldres hälsa. Att bli äldre och vara i livets sista fas och samtidigt vara beroende av andra kan påverka den enskildes förmåga att leva som förut. LÄS MER