Sökning: "Christina Ekelund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christina Ekelund.

 1. 1. Suicide Prevention. A qualitative study about the active actors prerequisites to collaborate against a favorable suicide prevention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Feldt; Christina Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Social work; Suicide prevention; Prevention; Suicide; Actors prerequisites; Collaboration;

  Sammanfattning : Vi som författat denna studien är två Socionomstudenter från Malmö Universitet. Syftet med studien har varit att belysa den psykiska ohälsan och förekomsten av suicidalitet, ett fullbordat självmord, i dagens etablerade välfärdssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Tyst i klassen, nu räknar vi! : En studie av muntlig kommunikation under matematiklektioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Christina Rydermark; Jenny Ekelund; [2010]
  Nyckelord :muntlig kommunikation; matematik; förståelse; videoobservation;

  Sammanfattning : De senaste åren har det författats ett flertal rapporter som visar att svenska elevers kunskaper i matematik sjunker.  Som en följd av det har klassrummet varit i blickfånget för att studera kommunikationen mellan pedagoger och elever under matematiklektioner. LÄS MER

 3. 3. Informationskompetens - färdighet eller insikt? En jämförelse mellan två modeller över begreppet informationskompetens

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Susan Båge; Lena Ekelund; [2003]
  Nyckelord :informationskompetens; informationssökning; lärande; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Master's thesis in library and information science aims to shed light on the concept of information literacy in higher education, particularly as manifested in two dissertations on the subject. Two models of information literacy are compared: Christina Doyle's list of ten attributes for students to master and Christine Bruce's seven conceptions of information literacy. LÄS MER