Sökning: "Christina Ekwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Ekwall.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : företagsstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

    Författare :Christina Larsson; Jakob Ekwall; [2003]
    Nyckelord :sustainable development; sustainability; Miljörevision; Hållbar utveckling; Miljöarbete; Företag;

    Sammanfattning : .... LÄS MER