Sökning: "Christina Henriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Christina Henriksson.

 1. 1. Hälsa på arbetsplatsen : Upplevelser av obligatorisk friskvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Christina Garametsos; Daniel Henriksson; Cornelia Åsenius Steén; [2015]
  Nyckelord :Obligatorisk friskvård; makt; tvång; personlig integritet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsotrenden i samhället har idag nått organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att förbättra medarbetarnas hälsotillstånd. Friskvårdsbidraget har länge funnits och varit en frivillig förmån för organisationer att erbjuda sina medarbetare för att stödja dem i sitt hälsoarbete. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av en modifierad KBT-gruppbehandling utifrån kvalitativ metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Henriksson; Kristina Lindqvist; [2009]
  Nyckelord :IPA; modified form of treatment; qualitative research; semi-structured interviews; CBGT; psychiatric outpatient care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study is to evaluate a modified form of cognitive behavioural group therapy (CBGT). The treatment is called Tisdagsgruppen and was started by a private care institute, HjärnHälsan in Lund in August 2008. The method of the study was qualitative and seven semi-structured interviews were conducted. LÄS MER

 3. 3. Matematiken i bildlärarens händer : Närhet och distans mellan bild och matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Christina Ståhl Henriksson; [2006]
  Nyckelord :bildundervisning; matematik; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vad ett ämnesintegrerat arbetssätt mellan Bild och Matematik skulle kunna bestå i och utifrån detta bana väg för ett ämnesintegrerat arbetssätt med elever på gymnasieskolans estetiska program. Genom att försöka finna de eventuella hinder som finns och som skapar distans mellan ämnena, men framförallt att undersöka på vilka områden de två ämnena närmar sig varandra, där närhet skulle kunna skapa förutsättningar för integrering. LÄS MER

 4. 4. Spegel, spegel på väggen där: : En studie kring balladens textliga funktion i kvinnliga traditionsbärares liv under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Christina Henriksson; Emma Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Keywords: medieval ballad; women; carrier of tradition; nineteenth century; Lisa och Nedervåld; Harpans kraft; Stolts Margareta; Anna Ehrenström; Catarina Andersdotter; Johanna Gustafva Angel; Wendela Hebbe; Gunnar Olof Hyltén-Cavallius; Styvmodern;

  Sammanfattning : Emma Eriksson and Christina Henriksson: Mirror mirror on the wall: A study on how ballad texts reflect women as carriers of tradition in nineteenth century Sweden, Växjö: Musikvetenskap C, 10 p 2005.The aim of this essay is to analyze relations between ballad texts and the lives of female carriers of tradition in nineteenth century Sweden. LÄS MER