Sökning: "Christina Holmgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christina Holmgren.

 1. 1. Patienters upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder vid knäledsartros : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Holmgren; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Knäledsartros; Hälsofrämjande åtgärder; Patientens erfarenheter; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund   Knäledsartros drabbar personer i alla åldrar, där både incidens och prevalens ökar med stigande ålder. Det är en kronisk och progressiv sjukdom där vävnaden i leden succesivt bryts ned samtidigt som återuppbyggnaden inte sker i samma takt. LÄS MER

 2. 2. ”Man växer ju lite när man inte tycker lika” En studie av personalens syn på konflikter mellan elever i grundsärskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Christina Holmgren; Catrine Olsson; [2014-08-13]
  Nyckelord :Konflikt; Trakasserier; Diskriminering; Kränkande behandling; Grundsärkskola; Utvecklinsstörning; Autism; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att undersöka pedagogers/personals uppfattning om konflikter mellan elever i grundsärskolan. Vi har valt att lyfta fram hur personalen ser på konflikter och hur de bemöter elever i konflikt. Metod Studien har en kvalitativ ansats med intervjuer av personal i grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. Going Green – Entering a Judicial Grey Zone? Corporate Social Responsibility and the Shipping Business

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christina Holmgren; [2010]
  Nyckelord :Maritime Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) has during the last decade become an increasingly relevant concept. Most Multinational Enterprises (MNEs) have formulated Corporate Codes of Conduct, and many have also joined international initiatives focusing on CSR, such as the United Nations Global Compact. LÄS MER