Sökning: "Christina J Lövbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina J Lövbom.

  1. 1. Förstå musikens tecken : Multimodala, semiotiska resurser i musikteori

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Christina J Lövbom; [2014]
    Nyckelord :Multimodalitet; musikteori; undervisningsdesign;

    Sammanfattning : This study is made in order to see how music teachers pedagogic design their teaching from a semiotic design theoretical perspective. A survey was done in a study to see how the music college students experienced their music theory teaching. LÄS MER