Sökning: "Christina Kristensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Kristensen.

  1. 1. Ensamhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Camilla Andersson; Christina Kristensen; [2014]
    Nyckelord :Ensamhet; omvårdnad; patienter; upplevelse;

    Sammanfattning : Alla har någon gång upplevt ensamhet men ensamheten är så mångfasetterad att den kan upplevas på flera olika sätt, både som ett lidande men också som en vilsam och behaglig känsla. Ensamheten ses som ett angeläget folkhälsoproblem men kan vara svår att upptäcka eller känna igen då det är svårt att sätta ord på. LÄS MER