Sökning: "Christina Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Christina Larsson.

 1. 1. Kunskapsresultaten i den svenska skolan - med tillämpning på Göteborgs kommun.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Skolreform; kunskapsresultat; skolsystemförändringar; åtgärder; påverkande faktorer; skolutveckling; likvärdighet; kunskapsklyftor; svenska skolan; Göteborgs kommun. Large-Scale Reform; Capacity Building; School System Reform; School System Improvement;

  Sammanfattning : Studien syftar till att klarlägga det skolpolitiska arbete som nu utförs för att hantera de försämrade skolresultaten. Med utgångspunkt i en beskrivning och analys av kunskapsresultaten går studien vidare i möjliga påverkande faktorer för att landa i åtgärder för att höja resultaten. LÄS MER

 2. 2. Assisterad egenvård hos patienter med diabetes på vårdavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carina Larsson; Christina Rönnberg; [2017]
  Nyckelord :Diabetes; selfcare; knowledge; nurses.;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Background: The prevalence of diabetes is expected to rise all over the world, which puts an increases demand and strain on the current health care systems. Self-care is an important part of caring for patients with diabetes. LÄS MER

 3. 3. Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient - en ömsesidig strävan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Larsson; Saga Sjöström; [2016-06-07]
  Nyckelord :Närhet; relationen mellan sjuksköterska och patient; tillit; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnaden som verksamhet grundas på en humanistisk människosyn därvärden som barmhärtighet, omsorg och kärlek till människor återfinns. För att en god ochpersonlig vård ska kunna uppnås är det av stor betydelse att patienten upplever ett förtroendeför sjuksköterskans bedömningar, professionella handlingar men också för sjuksköterskansom person. LÄS MER

 4. 4. Vila på förskolan : En verklighet eller inte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Christina la Fleur; Pernilla Larsson; [2016]
  Nyckelord :Barn; dagsrytm; förskola; förskollärare; läroplansteori; stress; vila;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka vad sex förskollärare har för erfarenheter av vila i förskolan. Syftet har även varit att undersöka hur dessa förskollärare skapar en balans mellan aktivitet och vila för barn i åldrarna tre till sex år. LÄS MER

 5. 5. Defining Characteristics of Sustained Competitive Advantage in Machine Learning Systems

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Lisa Rythén Larsson; Christina Thulin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER