Sökning: "Christina Linden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Linden.

  1. 1. Utvecklingsprocessen bakom artistvarumärken : En studie utifrån ett branschperspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Caroline Chalmers; Christina Enestig; Ida Lindén; [2011]
    Nyckelord :artistvarumärke;

    Sammanfattning :  .... LÄS MER