Sökning: "Christina Schierman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Schierman.

  1. 1. Bröd vid död i Kalvshälla : Analys av förhistoriskt organiskt grav- och boplatsmaterial från Barkarby i Järfälla socken, Uppland

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

    Författare :Christina Schierman; [2006]
    Nyckelord :archaeology; bread; drop wort; Iron Age; FT-IR; graves; Kalvshälla; Barkarby; arkeologi; bröd; brudbröd; järnålder; FT-IR; gravar; Kalvshälla; Barkarby;

    Sammanfattning : This paper deals with prehistoric charred organic material, interpreted as bread, found in graves and in the underlying settlement at Kalvshälla, Järfälla parish in Uppland. The aim was to categorize the organic material morphologically and with the help of Fourier transformed Infrared spectroscopy (FT-IR) to see whether it was bread or not. LÄS MER