Sökning: "Christina Seger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Seger.

  1. 1. Må dåligt av Må Bra?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Christina Seger; Alexandra Strandberg; [2020-08-05]
    Nyckelord :Nutrition; ; hälsa; normer; ideal; vikt; media; hälsomagasin;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Christina BergExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 29 sidorTermin/år: VT2020.... LÄS MER