Sökning: "Christina Trygg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Christina Trygg.

 1. 1. Den erfarna anestesisjuksköterskans strategier för säker extubation

  Magister-uppsats,

  Författare :Christina Forslund; Annika Thor Andersson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Extubation; Riktlinjer; Riskbedömning; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med generell anestesi finns det flera riskmoment, bland annat vid intubation, induktion och vid extubation som kan leda till allvarliga komplikationer. Ett av anestesisjuksköterskans ansvarsområden är att bedöma patientens luftväg och utföra en säker extubering. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kan skapa bokstäver i lera” : Åtta pedagogers syn på estetiska uttrycksformer i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Sofia Gabrielsson; Christina Schultz; [2019]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; positiv lärandeidentitet; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Examensarbetet handlar om estetiska uttrycksformer och vilken roll de har i barns lärande. Tidigare forskning visar att de estetiska formerna både är ett lärande i sig men också att de ibland kan vara som ett hjälpmedel till att lära sig saker utifrån en form som känns trygg för barnet. LÄS MER

 3. 3. Beprövad erfarenhet i särskolan? : Intervjuer med erfarna lärare som undervisar elever som fungerar på en tidig utvecklingsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Christina Trygg; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Tidig utvecklingsnivå; Grav utvecklingsstörning flerfunktionsnedsättning; Beprövad erfarenhet; Undervisning i särskolan; Kommunikation; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några erfarna och kvalificerade pedagogers syn på undervisning av elever som fungerar på en tidig utvecklingsnivå. Området är bristfälligt belyst i forskning, och elevgruppen är på många sätt osynlig i utbildning och samhälle. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar det interprofessionella teamet på operationssal : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christina Fredriksson; Annelie Askling; [2019]
  Nyckelord :Operating theatre nurse; Interprofessional team; Teamwork; Collaboration; Communication; Patient Safety; Operationssjuksköterska; Interprofessionellt team; Teamarbete; Samverkan; Kommunikation; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas patienter i Sverige av vårdskador på grund av bristfällig patientsäkerhet inom sjukvården. Operationspersonalen arbetar i en högriskmiljö där det ställs stora krav på deras kommunikation inom teamet. LÄS MER

 5. 5. Beprövad erfarenhet i särskolan? : Intervjuer med erfarna lärare som undervisar elever som fungerar på en tidig utvecklingsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Christina Trygg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några erfarna och kvalificerade pedagogers syn på undervisning av elever som fungerar på en tidig utvecklingsnivå. Området är bristfälligt belyst i forskning, och elevgruppen är på många sätt osynlig i utbildning och samhälle. LÄS MER