Sökning: "Christina Wendel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christina Wendel.

 1. 1. Närståendes erfarenheter av stöd efter dödsfall i palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Pia Carlström; Christina Wendel; [2013]
  Nyckelord :relatives; needs; experience; support; after death; palliative care; närstående; behov; erfarenhet; stöd; efter dödsfall; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara närstående vid livets slut och att förlora en av sina närmaste är oftast mycket svårt. Närstående kan ha behov av stöd efter dödsfallet för att kunna hantera sin situation och sorg. Den palliativa vården grundar sig på fyra hörnstenar där en är stöd till närstående. LÄS MER

 2. 2. ”Att arbeta är bra, att inte arbeta är dåligt” Fyller arbetsmarknadspolitiska åtgärder en funktion för arbetslösa ungdomar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christina Andersson; Katarina Wendel; [2009]
  Nyckelord :arbetsmarknadspolitiska åtgärder; arbetslöshet; ungdomar; social exkludering; individualisering;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad arbetsmarknadspolitiska åtgärder har för betydelse för arbetslösa ungdomar, både psykiskt och socialt. Frågor som vi ville ha svar på var varför ungdomarna går en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och vad den betyder för dem. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers tankar kring förskolans miljö/Teachers thoughts on pre-school environment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christina Vamborg; Eva Wendel; [2008]
  Nyckelord :Förskola; Pedagoger; Barn; Fysisk miljö; Psykisk miljö;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel är Pedagogers tankar kring förskolans miljö, författare Christina Vamborg och Eva Wendel. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur pedagoger i förskolan, tänker kring förskolans miljö. LÄS MER