Sökning: "Christina Wiklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christina Wiklund.

  1. 1. Varumärkespåverkan i sociala medier : Hur varumärkescommunities på Facebook påverkar konsumentrelationer och varumärken

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Författare :Hampus Blomberg; Christina Wiklund; [2014]
    Nyckelord :Marknadsföring; Varumärke; Konsumentrelationer; Sociala medier; Facebook;

    Sammanfattning : Som den största webbaserade portalen har Facebook blivit en viktig plattform för många företag. Ett enkelt sätt att kommunicera med sina kunder är genom att företaget administrerar sitt egna varumärkescommunity på Facebook. LÄS MER