Sökning: "Christine Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Christine Andersson.

 1. 1. Vi och dem – hedersrelaterat våld och förtryck : En kritisk diskursanalys av hedersrelaterat våld och förtryck i svensk massmedia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Christine Andersson; Ebba Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Heder; kritisk diskursanalys; hedersmord; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : In this thesis our aim is to critically uncover how honor crime as a phenomenon is constructed in Swedish newspapers and if the discourse has changed over time. This thesis is a replication of Reimers´s (2007) discourse analysis of honor crime after the murder of Fadime Sahindal in the year 2002. LÄS MER

 2. 2. Markov Chain Monte Carlo (MCMC) and Bayesian Inference for Gravitational Waves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi - Genomgår omorganisation

  Författare :Christine Andersson; [2021]
  Nyckelord :Gravitational Waves; LISA; LISA mission; Bayesian Inference; Markov Chain Monte Carlo; MCMC; Bayes’ Theorem; stochastic sampling; Metropolis Hastings; histograms; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Laser Interferometer Space Antenna (LISA) is a space borne gravitational wave detec- tor set to launch in 2034, with the objective of detecting and studying the Gravitational Waves (GWs) of our universe. So far, ground-based detectors such as the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) have been successful in detecting GWs, but the limitations of ground based detectors is what makes LISA so special. LÄS MER

 3. 3. Design är mer än bara färg och form : En kvalitativ studie om hur design- och möbelmässor arbetar med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Andersson; Sabina Eskesjö Wolffsen; Maja Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Design; tjänstedesign; design- och möbelmässor; mässarrangörer; utställare; besökare; kundupplevelse; värde; värdeskapande; innovation; interaktion.;

  Sammanfattning : Titel: Design är mer än bara färg och form Författare: Emma Andersson, Sabina Eskesjö Wolfssen & Maja Sundberg Examinator: Christine Tidåsen Handledare: MaxMikael Wilde Björling Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT19. LÄS MER

 4. 4. Compassion Fatigue : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karolina Klinga Wallin; Christine Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett förslag till arbetsmiljöplan för underhållsarbete inom bygg : en förenkling av rutiner för arbetsmiljöarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Christine Andersson; Sofia Linderdahl; [2016]
  Nyckelord :work environment; safety and health plan; construction site accidents; construction workers; risk assessment; safety on site; arbetsmiljö; arbetsmiljöplan; byggarbetsplatsolycka; byggnadsarbetare; riskbedömning; säkerhet på arbetsplats;

  Sammanfattning : Enligt Arbetsmiljöverket förekommer olyckor bland byggnadsarbetare dubbelt så ofta som hos andra arbetstagare. Under år 2015 hade byggindustrin över tre tusen arbetsolyckor som resulterat i sjukfrånvaro, något som motsvarade elva procent av Sveriges totala anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. LÄS MER