Sökning: "Christine Bylund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christine Bylund.

 1. 1. Kuvande rum : Materialitet och funktionsfullkomlighet i berättelser från kvinnor uppväxta på institutioner för barn med normbrytande funktionalitet under 1930 till 1970-talet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Christine (Kristin) Bylund; [2016]
  Nyckelord :matter; ableism; institutionalisation; dis ability; crip theory; gender; materialitet; funktionsfullkomlighet; institutionalisering; normbrytande funktionalitet; funktionsmaktordning; cripteori; genus; kritiska funktionalitetsstud;

  Sammanfattning : Ranging from the late 1880s to the late 1970s children with dis/abilities were orderlyinstitutionalized in Sweden due to lack of accessibility and aids in the surrounding society. The aim of this thesis is to discuss how ableist discourse of dis/ability and gender interacted with materiality, such as buildings, clothes and objects, in the institutions and how it affected the everyday lives of women who grew up there, a concept previously unexplored in a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. "Till slut hade jag lärt mig så bra att ingen tyckte jag var konstig längre" : Intersektionella förståelser av passering och funktion utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Christine (Kristin) Bylund; [2013]
  Nyckelord :crip-teori; funktion; funktionsnedsättning; funktionsnormer; genus; passering; trans; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar npf ;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka vilka normer om funktion och funktionsnedsättning som reglerar när, var och hur personer med icke-synliga funktionsnedsättningar upplever att de kan passera som icke-funktionsnedsatta. Författaren analyserar förståelser av passering hos personer med icke-synliga funktionsnedsättningar utifrån en intersektionell förståelse av funktion, kön och genus. LÄS MER

 3. 3. Mellan hjälte och vårdpaket : En etnologisk studie av möjliga funktionshinderpositioner utifrån ett crip-teoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Christine Bylund; [2011]
  Nyckelord :Functionality; disability; models of disability; normalicy; compolsory ableism; crip theory; Funktion; funktionsnedsättning; funktionshinder; handikappmodeller; normalitet; tvångsmässig funktionsfullkomlighet; crip-teori;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate possible positions of identification for people with dis/abilities. With a theoretical basis in crip-theory it discusses the notions of power and deviance and its’ importance for the formation and reproduction of ideas around the concepts of dis/ability, ableism, deviancy and normality... LÄS MER