Sökning: "Christine David"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Christine David.

 1. 1. Grönmålning inom Svensk hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christine Avasjö Kuess; David Person; [2016]
  Nyckelord :Social responsibility; CSR; Corporate social responsibility; GRI; Greenwashing;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningen har utvecklats allt mer de senaste åren. Allt fler företag hållbarhetsredovisar och många länder väljer att reglera hållbarhetsredovisningen genom lag. Den mest använda standarden ges ut av Global Reporting Initiative, GRI. LÄS MER

 2. 2. Frånluftsdon på operationssalen - blockeras de?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :David Lindfors; Christine Schwarzmann; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inköp är medicinen : En analys av hur konkurrenskraft skapas med hjälp av inköp på den svenska apoteksmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Brndusic; Eric Danielsson; Lucas Langå; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete, handelsekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar, 2FE60E Företagsekonomi III Ledning och utveckling i handelsföretag, VT2011. Författare: David Brndusic, Eric Danielsson och Lucas Langå Handledare: Christine Tidåsen Datum: 2011-05-30   Titel: Inköp är medicinen - En analys av hur konkurrenskraft skapas med hjälp av inköp på den svenska apoteksmarknaden   Bakgrund: Det svenska apoteksmonopolet avskaffades år 2009, sedan dess har flera kedjor etablerat sig på marknaden (Apoteket AB årsredovisning 2009). LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk styrning i banksektorn : En jämförelse av två storbanker i Sverige med fokus på flexibla styrmedel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Christine Karlevid; David Sandell; [2010]
  Nyckelord :The Swedish bank sector; Handelsbanken; Swedbank; Economic governance; Beyond budgeting; Traditional budgeting; flexible control instruments; Svenska banksektorn; Handelsbanken; Swedbank; Ekonomistyrning; Budgetlös styrning; Traditionell budgetering; flexibla styrinstrument;

  Sammanfattning : A more complex and turbulent world market puts pressure on flexibility and the ability to adjust its business to the market changes. The rapid and unpredictable change is hade to analyze and forecast which demands more short-term forecasting. LÄS MER

 5. 5. Vuxenutbildning på entreprenad en studie av vad olika aktörer i en kommun har för åsikter kring informations- och biblioteksresurser för genomförandet av vuxenutbildning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Magnus Karlsson; Jan-Ola Pettersson; [2005]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this Masters thesis is to investigate how actors involved in a municipal's adult education view students access to information- and library resources. The adult education in the municipal is on contract which means that there are several different actors involved in the realization of the adult education. LÄS MER