Sökning: "Christine Ekberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christine Ekberg.

 1. 1. Design and simulation of active and semi-active cab suspensions with focus to improve ride comfort of a heavy truck

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Christine Ekberg; Erik Hansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Modellering och verifikation av hjulupphängning för ett ultralätt elfordon

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Niklas Gustafsson; Marcus Gustafsson; David Andersson; Christine Ekberg; Jonathan Rydberg; Fredrik Holst; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER