Sökning: "Christine Sandal"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Christine Sandal.

 1. 1. Gränslös mediering : andekommunikation och visualitet i svenska spiritistiska nätverk, ca. 1890-1920

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Christine Sandal; [2019]
  Nyckelord :1890-1920; svensk spiritism; Efteråt; seendegemenskaper; andekommunikation; andefotografier; tankekommunikation; existentiell mediering; mediehistoria; Cultural Sciences; History and Archaeology; Social Sciences;

  Sammanfattning : I samband med moderniteten ägde stora förändringar rum på alla samhällsplan. Även nya medieteknologier förändrade den värld människor levde i och bidrog bland annat till uppkomsten av en global, spiritistisk rörelse på mitten av 1800-talet. LÄS MER

 2. 2. You are what you eat online : the phenomenon of mediated eating practices and their underlying moral regimes in Swedish “What I eat in a day” vlogs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christine Sandal; [2018]
  Nyckelord :foodies; food vlog; aestheticisation; micro celebrity; everyday expertise; eating practices; practice theory; field theory; cultural intermediaries; cultural change; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Western societies, with increasingly salient mediation processes, eating, too, has become an entanglement of offline and online practices. Food as carrier of values has never merely satisfied bodily needs, which makes it essential to investigate mediated eating practices and emerging digital foodscapes in order to understand how they change everyday life, but also culture at large. LÄS MER

 3. 3. Historia genom magen : autenticitet och äckel i Historieätarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christine Sandal; [2015]
  Nyckelord :re-enactment; äckel; autenticitet; popular factual TV; reality TV; Historieätarna; subjektiv historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjektiv historieingång har blivit allt populärare. Både på omedierat och medierat plan går trenden åt att vilja veta hur det kändes att leva förr. LÄS MER

 4. 4. Framställning av matdjur som både objekt och levande individer i Svenska Dagbladet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isolde Althini; Christine Sandal; Helga Burrill; [2014]
  Nyckelord :nyhetstidning; diskurs; djur; köttkonsumtion; individ; Social Sciences;

  Sammanfattning : De flesta människor både äter djur och bryr sig om deras välfärd. Sedan otaliga år tillbaka har köttkonsumtion varit en stor del av människans kosthållning och har endast blivit ifrågasatt av en liten minoritet som väljer att inte äta kött. LÄS MER