Sökning: "Christine Stridsberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christine Stridsberg.

  1. 1. Avtalade formkrav i entreprenadförhållanden : entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Christine Stridsberg; [2013]
    Nyckelord :Avtalsrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER