Sökning: "Christine Thuresson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christine Thuresson.

 1. 1. Development and studies on a gluten free, liquid suspension based on quinoa (Chenopodium quinoa)

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Christine Thuresson; [2015]
  Nyckelord :Quinoa; Chenopodium quinoa; Cañahua; Chenopodium pallidicaule; plant-based beverage; α-amylase; β-amylase;

  Sammanfattning : The aim of this project was to develop and make studies on a liquid suspension based on quinoa (Chenopodium quinoa). Quinoa is an Andean pseudo-cereal from South America that is considered to be gluten free. A screening was set up to standardize the method for making a beverage. LÄS MER

 2. 2. Hälsopåverkan av syra- och basbildande livsmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Christine Thuresson; Rebecka Langborger; [2013]
  Nyckelord :basbildande livsmedel ; syrabildande livsmedel; metabolisk acidos; kost; hälsa;

  Sammanfattning : En fungerande syra-basbalans är essentiell för en god hälsa. Serumets pH-värde bör ligga inom intervallet 7,35-7,45, och för att uppnå det har kroppen flertalet buffertsystem. Om pH-värdet hamnar utanför intervallet orsakas sjukdom, vid ett högre pH uppkommer alkalos, medan ett pH-värde under det normala orsakar acidos. LÄS MER