Sökning: "Christofer Funke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christofer Funke.

 1. 1. A Framework for Implementing Simulation-Driven Design

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Christofer Funke; David Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simulation-Driven Design (SDD) is an approach where simulations are performed throughout the entire design process with the intention to explore options and guide the user, as opposed to just verify or falsify a design in the later stages of the process. From enabling and promoting early simulation usage by design engineers (DEs), a company can expect to have their lead times reduced, costs cut and quality of products increased. LÄS MER

 2. 2. I vilken utsträckning är den dystopiska bild som ges i automationsdiskursen verklighet i ett företag i svensk verkstadsindustri idag? : En fallstudie på Camfils luftfilterfabrik i Trosa

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Christofer Funke; David Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har under många årtionden skett en automatisering inom producerande industri där allt fler arbetsuppgifter utförs av maskiner. Många ser automationen som något som underlättar för människan och som enbart har positiva effekter, detta synsätt delas dock inte av alla. LÄS MER