Sökning: "Christoffer Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Christoffer Åkesson.

 1. 1. (mamma) pappa barn : En kvantitativ studie om mäns uttag av föräldraledighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Peter Carlsson; Christoffer Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Föräldraledighet; föräldraförsäkringen; jämställdhet; doing gender; hegemonisk maskulinitet; relativa resurser; specialisering.;

  Sammanfattning : Pappors andel av antalet uttagna föräldrapenningdagar har sedan föräldraförsäkringen infördes i Sverige 1974 ökat stadigt från 0,5 procent av det totala antalet dagar till cirka 28 procent 2018. Trots att pappor tar ut en allt större del av föräldraledigheten finns det än idag stora skillnader i ledighetsuttag mellan kvinnor och män. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och konstruktion av testrigg för planetväxlar i industrirobotar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Michael Åkesson; Christoffer Niska; [2016]
  Nyckelord :Planetväxlar; böjstyvhet; vridstyvhet; lost motion; vridglapp; hysteres; verkningsgrad; livslängd; testrigg.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet behandlar frågeställningen hur en testrigg kan utformas för att testa planetväxlar avsedda för industrirobotar. Ett sekundärt mål för testriggen är att i så stor utsträckning som möjligt vara modulär för att kunna testa olika storlekar av planetväxlar i samma testrigg. LÄS MER

 3. 3. När dialysbehandling förändrar och sätter gränser i livet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Joshua Grimaldi; Johannes Fernhed; Christoffer Åkesson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad  omvårdnad relaterat till personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christoffer Åkesson; Thomas Bergström; [2015]
  Nyckelord :Egenvärde; förmåga; integritet; självständighet;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva personcentrerad vård utifrån vårdpersonalens perspektiv i omvårdnaden av personer som lever med demens. Metod: Litteraturöversikt med 11 vetenskapliga artiklar varav 6 stycken kvantitativa och 5 stycken kvalitativa vilka sammanställdes och ledde fram till resultatet. LÄS MER

 5. 5. Brandteknisk riskvärdering av Tyrs Hov

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christoffer Clarin; Olof M. Åkesson; Pontus Olsson; [2012]
  Nyckelord :brandscenario; brandteknisk riskvärdering; CFD; effektutveckling; FDS; kritiska förhållanden; personsäkerhet; Tyrs Hov; grovanalys; Simulex; känslighetsanalys; utrymning; utrymningstid.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following report is an evaluation of the fire safety for Tyrs Hov sports center in Tyringe with emphasis and focus on personal safety in and egress out of the building. The report was produced as part of studying the course Fire Safety Evaluation at the Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety at Lund University. LÄS MER