Sökning: "Christoffer Ahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christoffer Ahl.

 1. 1. Spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut - En Kvalitativ undersökning av spelutvecklingsföretags lokaliseringsbeslut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Björn Linander; Christoffer Ahl; [2020]
  Nyckelord :Game development; Location decision; Bid-rent theory; Agglomeration economies; Spelutveckling; Lokaliseringsbeslut; Bid-rent teorin; Agglomerationsekonomier;

  Sammanfattning : Studien undersöker de faktorer som ligger bakom spelutvecklingsföretagens val vid etablering i de centrala delarna av Malmö. Analys har gjorts på hur spelutvecklingsföretagen resonerar kring deras beslut samt vilka faktorer de grundar sin lokalisering på. LÄS MER

 2. 2. Fluid Structure Interaction: Evaluation of two coupling techniques

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Christoffer Andersson; Daniel Ahl; [2011]
  Nyckelord :FSI; Abaqus; Acusolve; P-FSI; DC-FSI;

  Sammanfattning : This thesis concerns one of the upcoming and well discussed subjects withincalculations these days, namely how to perform an analysis of the interactionbetween fluid and structure, called FSI (Fluid Structure Interaction). In the report,evaluations of two different methods of simulating FSI are done. LÄS MER