Sökning: "Christoffer Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Christoffer Bengtsson.

 1. 1. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 2. 2. Tvingande byrårotations påverkan på total revisionskvalitet : En studie av såväl faktiska som synbara aspekter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Christoffer Bengtsson; Oscar Thorell; [2018]
  Nyckelord :Audit quality; mandatory audit-firm rotation; independence in fact; independence in appearance; Revisionskvalitet; tvingande byrårotation; faktiskt oberoende; synbart oberoende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Härlett ur finansiella skandaler har revisorns oberoende i allmänhet ifrågasatts och som åtgärd har EU-kommissionen via ett revisionspaket påfört regler om tvingande byrårotation för företag av allmänt intresse. Den relationella uppdragstiden mellan revisionsbyråer och klienten har således tidsbegränsats. LÄS MER

 3. 3. The Complexity and Returns of Structured Products

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alfred Kronlid; Christoffer Bengtsson; [2017-07-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. International Business Negotiations : A study analyzing Swedish SME:s on the Chinese market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erik Bengtsson; Christoffer Nielsen; [2015]
  Nyckelord :Sweden; China; small and medium sized enterprises; negotiations; cultural differences; negotiation styles; communication and business behavior;

  Sammanfattning : iAbstractThe purpose of this thesis was to describe and analyzehow cross-cultural differences affect the outcome of thenegotiation process between Swedish small and medium sized enterprises (SME)and Chinese companies. The cultural differences are to be seen as the underlying factor of complications in negotiations. LÄS MER

 5. 5. Portugal and the European Monetary Union. : Investigating an alternative interest rate development using the Taylor Rule

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Andreas Holmberg; Christoffer Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :Monetary Policy; European Monetary Union; Central Bank; Taylor Rule; Optimum Currency Area.;

  Sammanfattning : The objective of this study is to investigate how the development regarding the short-term nominal interest rate in Portugal would have differed from that set by the ECB 1999-2011 in a situation where they did not enter the European Monetary Union. To do this, we use the Taylor rule, which incorporates economic activities such as inflation and output and how these deviates from their target. LÄS MER