Sökning: "Christoffer Blixt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christoffer Blixt.

 1. 1. Kontroll av outsourcing - Logistikverksamhet. En studie om relationen och kompetensens påverkan på kontroll mellan svenska medelstora företag och deras outsourcade lagerverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Blixt; Pontus Fröberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the start of outsourcing as a concept there has been a few different approaches in how the relationship has been seen. The latest change is that companies more and more tend to view the outsourced supplier as a business partner rather than a vertically integrated supplier. LÄS MER

 2. 2. Att lugna en allmänhet : Kriskommunikation i händelse av en sarin-gasattack - vad, till vem och varför?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Frida Blixt; Christoffer Fransson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER