Sökning: "Christoffer Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Christoffer Eriksson.

 1. 1. Formativ bedömning i Idrottspraktiken : Lärares uppfattningar om återkopplingens inverkan på undervisning och lärande i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Christoffer Eriksson; Carl-Christian Olsson; [2021]
  Nyckelord :Formative assessment; feedback; self assessment; peer assessment; physical education; qualitative interview study; Formativ bedömning; feedback; återkoppling; självbedömning; kamratbedömning; idrott och hälsa; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka högstadielärares idéer och tillämpning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa, samt vilken typ av formativ bedömning lärarna anser hjälper eleverna bäst i deras lärande. Till studien hör följande frågeställningar: (1) Vilka idéer, värderingar och normer kännetecknar lärares uppfattning om formativ bedömning och dess tillämpning i undervisningen? (2) Vilken typ av formativ bedömning anser idrottslärare hjälper eleverna bäst i sitt lärande? (3) Vilka skillnader finns mellan idrottslärare i deras användning och konceptualisering av formativ bedömning? Studiens kvalitativa ansats har resulterat i semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma lärare inom ämnet Idrott och hälsa (IH) i årskurs 7-9. LÄS MER

 2. 2. Improving Performance of a Mixed Reality Application on the Edge with Hardware Acceleration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Jesper Eriksson; Christoffer Akouri; [2020]
  Nyckelord :CUDA; Mixed Reality; Edge;

  Sammanfattning : Using specialized hardware to accelerate workloads have the potential to bring great performance lifts in various applications. Using specialized hardware to speed up the slowest executing component in an application will make the whole application execute faster, since it cannot be faster than it's slowest part. LÄS MER

 3. 3. Multi-population mortality models in the Lee-Carter framework : an empirical evaluation on Sweden's 21 counties

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Christoffer Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 5. 5. Fotboll, en dröm eller mardröm? : Västafrikanska fotbollsspelares migration till Sverige: En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christoffer Flink; Oscar Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Afrika; Migration; Push- pull;

  Sammanfattning : Inledning: Sedan Bosmandomen 1995 har antalet afrikanska fotbollsspelare som kommer till Sverige ökat. Skogvang (2008), Scott (2015) och Najarian (2015) berättar att det är ett problem med att minderåriga fotbollsspelare från Afrika luras över till Europa av ohederliga agenter för att de ska få provspela med professionella fotbollsklubbar. LÄS MER