Sökning: "Christoffer Haeger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christoffer Haeger.

 1. 1. Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien : illustrerat med indiska Tata Group och sydkoreanska Samsung Group

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Haeger; Louise Edström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. LÄS MER

 2. 2. Skäl till co-branding och dess kritiska framgångsfaktorer : Strategiska samarbeten mellan svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Louise Edström; Christoffer Haeger; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Co-branding är samarbetet mellan två företag som utmynnar i en ny, unik produkt, där kopplingen mellan varumärkena samt gemensam marknadsföring från samarbetsföretagen leder till positiva synergieffekter. Intresset för marknadsföringsstrategin co-branding har ökat i takt med globaliseringen då företagens varumärke riskerar att försvinna i mängden av konkurrerande varumärken och på så sätt förlora viktiga marknadsandelar och varumärkeskännedom. LÄS MER