Sökning: "Christoffer Hemmings"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christoffer Hemmings.

 1. 1. Intäktsredovisning i entreprenadföretag - ett praktiskt perspektiv på ett komplext moment

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Andersson; Christoffer Hemmings; [2008-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Intäkter är ett intressant område av mer än en anledning. Dels utgör posten en utav de mest analyserade av externa intressenter samtidigt som den ständigt är föremål för granskning av normsättare då intäkter har stått i centrum för de redovisningsskandaler som ägt rum under det gångna decenniet. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av implementeringen av Sarbanes Oxley i tre svenska företag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Grundberg; Christoffer Hemmings; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Som en följd av de senaste årens redovisningsskandaler instiftades år 2002 en ny lagstiftning i USA vid namn Sarbanes Oxley med syfte att förbättra företagens interna kontroll över den finansiella rapporteringen. Lagstiftningen omfattar även ett tiotal svenska företag vilket fått påföljden att dessa dragit på sig betydande kostnader i samband med arbetet med att förbättra den interna kontrollen. LÄS MER