Sökning: "Christoffer Hero"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christoffer Hero.

 1. 1. The Hero’s Journey in J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, or, There and Back Again : Using Joseph Campbell’s Narrative Structure for an Analysis of Mythopoeic Fiction

  L3-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christoffer Levin; [2016]
  Nyckelord :Campbell; Hero’s Journey; Hobbit; Mythology; Narrative Structure; Tolkien;

  Sammanfattning : This essay investigates the applicability of Joseph Campbell’s notion of the Hero’s Journey from his theoretical work The Hero with a Thousand Faces on J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, or, There and Back Again. LÄS MER

 2. 2. Institutionella ägares syn på icke-finansiella risker

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hero; Martin Nilsson; [2006]
  Nyckelord :GRI; Hållbarhet; Icke-finansiella risker; Institutionella ägare; Investerare.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Institutionella ägares syn på icke-finansiella risker Seminariedatum: 2006-01-17 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng Författare: Christoffer Hero & Martin Nilsson Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: GRI, Hållbarhet, Icke-finansiella risker, Institutionella ägare, Investerare. Syfte: Föreliggande studie har ett tvådelat syfte. LÄS MER

 3. 3. Att skilja sig från mängden genom att anpassa sig till omgivningen – en studie av FöreningsSparbankens mångfaldsprojekt på Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hero; Martin Nilsson; Lisa Petersson; Peter Wiklund; [2004]
  Nyckelord :FöreningsSparbanken; Mångfald; Projekt; Service management system; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa för andra tjänsteföretag hur vårt fallföretag FöreningsSparbanken med hjälp av att arbeta i projektform skapat ett mångfaldskontor och på så sätt fått en mer komplett och lönsam organisation. Metod: Genom tillämpning av kvalitativ metod, abduktion och hermeneutik har vi velat göra en så djupgående studie som möjligt av vårt fallföretag. LÄS MER