Sökning: "Christoffer Irebo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christoffer Irebo.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 2. 2. Studenters upplevelser - Service Management-utbildning ur ett introvert & extrovert perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lydia Guthartz; Christoffer Irebo; [2013]
  Nyckelord :Introversion; extroverion; upplevelser; personlighetstyper; inlärning; social kontext; extern påverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Akademiska studier är ett sätt för att höja sin kunskapsnivå inom ett visst område. Kunskapen tillgodogörs genom kurser på landets högskolor och universitet som är uppbygga med hjälp av en mängd varierande upplägg och examinationsformer. LÄS MER