Sökning: "Christoffer Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Christoffer Johansson.

 1. 1. User Preferences of Application Attributes During Product Browsing : An Investigation of Customer Experience in Fashion E-Commerce

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Anton Johansson; Christoffer Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :Quality; Customer Experience; User Experience; Customer Satisfaction; Theory of Attractive Quality; Kano Model; Mobile Application; Fashion Industry.;

  Sammanfattning : In a fast-changing retail environment, including hard competition and demanding consumers, the customer experience of the purchasing service is crucial to gain a competitive advantage. Since consumers are to some extent moving from offline to online, and from desktop shopping to purchasing clothing in a mobile application, there is a need for investigating consumers expectations of their experience of a mobile application. LÄS MER

 2. 2. Solglasögon för hållbarhet och identitet. Hur kan man genom design utforma ett par solglasögon som får användaren att agera hållbart

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sunglasses; Identity; Product design; Sustainable developement design; Design for disassembly; Modular design; Cradle to cradle; solglasögon; Identitet; Produktdesign; Design för hållbar utveckling; Modulär design;

  Sammanfattning : Mängden solglasögon som produceras i dagens samhälle ökar för varje år, detta har genererat en hög materialåtgång. Denna studie grundar sig i design för hållbar utveckling och tillhörande designteorier inom cradle to cradle, design for disassembly och modulär design. LÄS MER

 3. 3. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Sammanfattning : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. LÄS MER

 4. 4. How to Assess and Map Employees Competencies

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Competence; competency; competence assessment; competence mapping; competence management system; Kompetens; kompetensbedömning; kompetenskartläggning; kompetenshanteringssystem;

  Sammanfattning : The need to manage, map and develop a companies employees competencies is constantly increasing in today’s rapidly growing market. It is therefore incredibly importantto have a broad understanding of what competencies one’s employees possess and whichcompetencies the company potentially lacks. LÄS MER

 5. 5. Difference in Heat Generation Comparing “Grinding” and “Cutting” Single Crown Preparation Technique

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :David Garis; Christoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tooth preparation; Heat generation; prosthodontics;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to examine the difference in intrapulpal temperature (IPT) comparing a “grinding” and a “cutting” technique during single crown preparation. The difference in preparation time between the two techniques was also examined. LÄS MER