Sökning: "Christoffer Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Christoffer Johansson.

 1. 1. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Sammanfattning : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. LÄS MER

 2. 2. Difference in Heat Generation Comparing “Grinding” and “Cutting” Single Crown Preparation Technique

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :David Garis; Christoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tooth preparation; Heat generation; prosthodontics;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to examine the difference in intrapulpal temperature (IPT) comparing a “grinding” and a “cutting” technique during single crown preparation. The difference in preparation time between the two techniques was also examined. LÄS MER

 3. 3. Self service business intelligence : Grundkompetenser för slutanvändare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organisationer vill hela tiden bli effektivare i allt de gör även när det kommer till business intelligence. För att effektivisera beslutstödsprocessen har organisationer börjat gå över till selfe service business intelligence där personer på en operativ nivå skapar sina egna rapporter och gör sina egna analyser. LÄS MER

 4. 4. Ant Colony Optimization - Optimal Number of Ants

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lars Pettersson; Christoffer Lundell Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The focus of this thesis paper is to study the impact the number of ants has on the found solution of the Ant Colony Optimization (ACO) metaheuristic when solving the Traveling Salesman Problem. The goal was to find out how the length of the computed tours change for different amounts of ants within a limited number of iterations. LÄS MER

 5. 5. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER