Sökning: "Christoffer Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Christoffer Johansson.

 1. 1. Omvårdnadsinterventioner för att lindra ångest i tidig palliativ fas : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Charlotte Jansson; Christoffer Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tidig palliativ fas; ångest; komplementära omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år avlider cirka 90 000 personer i Sverige och mellan 70 000–75 000 personer bedöms vara i behov av palliativ vård. Det är vanligt att palliativa patienter upplever ångest och det är viktigt att sjuksköterskan i tidigt skede identifierar de psykosociala behoven. LÄS MER

 2. 2. Alla för alla, en för en: en kvantitativ analys av hur gemensam kontra individuell energimätning påverkar hushålls energiförbrukning. 

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christoffer Johansson; Jacob Wihlborg; [2020-06-29]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : The issue of climate change is becoming increasingly relevant and measures have been implemented all over the world to combat the resulting negative effects. A big emitter of greenhouse gases both in Sweden and internationally is the production and use of energy. LÄS MER

 3. 3. Do Mergers and Acquisitions Increase Shareholder value? – An Event Study of companies within the renewable energy/cleantech industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Johansson; Christian Lüning; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis research whether mergers and acquisitions in the renewable energy industry create value for the acquiring firms’ shareholders. To research this, an event study methodology has been employed where three different event windows are studied in the short term, and one event window is studied in the long term. LÄS MER

 4. 4. Utformning och implementation av tidsrapporterings- och schemaläggningssystem för småföretag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isak Almquist; Mattis Bark; Christoffer Johansson; Philip Lindell; Sara Lindholm; Stefan Phung; Johan Sundqvist; David Varis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The construction industry is facing increased digitalization. Companies in the construction industry are currently using analogous and digital solutions for the time reporting and scheduling. LÄS MER

 5. 5. Solglasögon för hållbarhet och identitet. Hur kan man genom design utforma ett par solglasögon som får användaren att agera hållbart

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sunglasses; Identity; Product design; Sustainable developement design; Design for disassembly; Modular design; Cradle to cradle; solglasögon; Identitet; Produktdesign; Design för hållbar utveckling; Modulär design;

  Sammanfattning : Mängden solglasögon som produceras i dagens samhälle ökar för varje år, detta har genererat en hög materialåtgång. Denna studie grundar sig i design för hållbar utveckling och tillhörande designteorier inom cradle to cradle, design for disassembly och modulär design. LÄS MER