Sökning: "Christoffer Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Christoffer Karlsson.

 1. 1. Lekgrupper som arbetssätt i fritidshem : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christoffer Göpert; Måns Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Kamratskap; lek; lärande; relationer; lekgrupper; fritidshem;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Shaken by the stress : Does in-uterus earthquake exposure cause long-term disadvantages for the fetus?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Karlsson Jamous; [2020]
  Nyckelord :Health; economics; fetal; origin; hypothesis; earthquakes; natural; disasters;

  Sammanfattning : This study investigates whether in-uterus earthquake exposure causes long-term labor, human capital, and health effects. The health shock is maternal stress, which generates excessive concentration levels of cortisol in the fetal environment, negatively impacting the development of the fetus. LÄS MER

 3. 3. Vision based control and landing of Micro aerial vehicles

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Christoffer Karlsson; [2019]
  Nyckelord :vision; control; system; quadcopter; python; camera; vision based; landning; crazyflie; optical; visual odometry; odometry; transformation; ArUco; Kalman filter; PID; marker; rigid transformations; drone; transform; control system; homogenous transformation; ORB; detection; marker detection; Drönare; kontroll; system; kontrollsystem; quadcopter; quadrocopter; kamera; vision; visionsbaserad; styrning; landning; crazyflie; optisk; transform; homogen transform; ORB; detektering; markör;

  Sammanfattning : This bachelors thesis presents a vision based control system for the quadrotor aerial vehicle,Crazy ie 2.0, developed by Bitcraze AB. The main goal of this thesis is to design andimplement an o-board control system based on visual input, in order to control the positionand orientation of the vehicle with respect to a single ducial marker. LÄS MER

 4. 4. Hållbart resande och urban form - En fallstudie om förändringsprocesser i befintlig miljö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Christoffer Nilsson; Oscar Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Urbanmorfologi; Hållbart resande; Tillgänglighet; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Idag står många städer inför en ökad urbanisering, vilket innebär ökad konkurrens om ytorna i staden. Detta ställer även högre krav på kommuner att utveckla och förvalta den fysiska miljön på ett långsiktigt hållbart sätt. LÄS MER

 5. 5. Luddiga bedömningsanvisningar - En studie om konstnärligt uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Christoffer Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Konstnärligt uttryck; Sångpedagog; Sångundervisning; Artistic expression; Singing; Singing teacher; Upper secondary school; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational science; Music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : När jag under min utbildning varit ute på praktik och vikarierat har jag flera gånger stött på begreppet konstnärligt uttryck. Jag har alltid tyckt det var svårt att förstå exakt vad ett konstnärligt uttryck innebär. LÄS MER