Sökning: "Christoffer Lindahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christoffer Lindahl.

 1. 1. Modularity of a heater simulator and implementation in a prototype HIL-system

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christoffer Lindahl; Mattias Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis is about a modular low budget prototype hardware-in-the-loop system for testing diesel heaters. A modular plant model of the heater has been developed using model-based development in Simulink. The model has been derived mathematically from tests and empirical investigations. LÄS MER

 2. 2. En studie kring utvecklingen av en webbapplikation - Presentshoppen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Robin Bouveng; Marcus Gullbrandson; Paulina Ho; Olof Lagerby; Christoffer Lindahl; Jonathan Lodenius; Henrik Ottosson; Mattias Ramstrand; Jens Wallgren; [2016]
  Nyckelord :webbapplikation; webbshop; present;

  Sammanfattning : This report studies the development of a usable web application for gifts with an engaging buying process, where the customer is given suggestions on gifts based on his preferences. The demand was examined and confirmed by studies which formed the basis for the development of the application. LÄS MER

 3. 3. FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christoffer Lindahl; Olivia Persson Hedin; Michael Refors; Gustav Solberger; Frida Wikman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. LÄS MER