Sökning: "Christoffer Lindquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christoffer Lindquist.

 1. 1. Faktorer som leder till sexuell dysfunktion och påverkad kroppsbild hos kvinnor som behandlats för cervixcancer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lindquist Christoffer; [2015]
  Nyckelord :Cervical neoplasms; cervix neoplasms; sexual dysfunction; cervixcancer; Livmoderhalscancer; Kroppsbild; sexuell dysfunktion; body image;

  Sammanfattning : I dagsläget finns effektiv behandling för cervixcancer med en god överlevnadsstatistik i Sverige och delar av västvärlden. All typ av behandling för cervixcancer kan medföra olika konsekvenser som kan leda till sexuell dysfunktion och en påverkad kroppsbild. LÄS MER

 2. 2. The Fine Line -Balansen mellan ett exklusivt lyxvarumärke och dess underlinje

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Christoffer Hernius; [2011]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; lyxvarumärke; exklusivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: The Fine Line Seminariedatum: 31 maj 2011 Ämne/Kurs: SMKK01, Service Management Examensarbete för kandidatexamen, 15hp Författare: Hanny Dahl, Christoffer Hernius, Kristofer Nilsson Handledare: Katja Lindquist, Henrik Loodin Nyckelord: Varumärkesförlängning, lyxvarumärken, detaljhandel, exklusivitet. Syfte: Att belysa hur en lansering utav en underlinje påverkar ett lyxvarumärkes exklusivitet. LÄS MER