Sökning: "Christoffer Thelander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christoffer Thelander.

 1. 1. Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Thelander; Gustaf Kjellström; Julie Yu; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Earnings management; Lock-up; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. LÄS MER

 2. 2. Development of a Solution for Start-up Optimization of a Thermal Power Plant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Marcus Thelander Andrén; Christoffer Wedding; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis covers optimizing the first phase of the start-up of a thermal power plant using Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) and state estimation using an Unscented Kalman Filter (UKF). The start-up has been optimized in regards to time and fuel usage. The thesis is done as a joint project between Vattenfall and Modelon. LÄS MER