Sökning: "Christofher Gustavsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christofher Gustavsson.

  1. 1. PLANERINGSPROCESSEN AV SÖDRA STATIONSOMRÅDET OCH BOFILLS BÅGE En studie av egenskaper i 1980-talets bebyggelse

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Christofher Gustavsson; [2021-09-08]
    Nyckelord :Ricardo Bofill; Properties in postmodern architecture; Urban planing; 1980s;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:27.... LÄS MER