Sökning: "Christology"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Christology.

 1. 1. Just Love The Other? : An examination of the narrative of “the other” in Hauerwas’ and Bonhoeffer’s theologies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jael Ahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The processes of “othering” often create coarse images of “the other”, therefore there is a need to rethink the narrative of “the other”. A fruitful narrative of “the other” could be helpful in the interaction in multi-religious and multicultural social settings. LÄS MER

 2. 2. "Vem säger ni att jag är?" : En studie i nutida kontextuell pentekostal kristologi i ljuset av den klassiska pingströrelsens femfaldiga evangelium

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Jakob Romeborn; [2021]
  Nyckelord :Christology; Pentecostalism; Pentecostal theology; Spirit Baptism; Liberation Theology; Spiritual Warfare; Kristologi; Pentekostalism; Pentekostal teologi; Andedop; Befrielseteologi; Andlig krigföring;

  Sammanfattning : This essay sheds light on three Pentecostal theologians – Frank D. Macchia, Darío López Rodríguez and Opoku Onyinah by analysing one of their theological publications each. LÄS MER

 3. 3. Narsai & Jacob : A Comparative analysis of two 5-6th century Syriac patristic authors’ hermeneutical interpretation on Christology

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för östkyrkliga studier

  Författare :Gabriel Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Syrian theology; patristics; christology; Narsai of Nisibis; Jacob of Serugh;

  Sammanfattning : During the 5th-6th century multiple clashes of theological debate engulfed the Roman empire after the heated council controversies of Ephesus and Chalcedon. The aftermath sparked factions and formulated alliances dependent on their hermeneutical and dogmatic positions. LÄS MER

 4. 4. Låt oss dras in i Herrens härlighet. En liturgisk-teologisk undersökning av sambandet mellan kristologi och ecklesiologi i Hebreerbrevet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johannes Kannas; [2020-06-22]
  Nyckelord :Atonement; Christology; Liturgical Theology; The Epistle to the Hebrews; Theological Interpretation of Scripture;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to decipher the liturgical-theological significance of the Christology of the Epistle to the Hebrews for the sake of indicating that these ideas may contribute to an understanding of the Church today. In order to do this I set forth the quest of theological inter-pretation of Scripture, theologically interpreting Hebrews from a liturgical-theological perspec-tive. LÄS MER

 5. 5. "Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga" : En studie om omnisubjektivitet och dess implikationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionsfilosofi

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Omnisubjectivity; Linda Zagzebski; omniscience; divine consciousness; divine attributes; Omnisubjektivitet; Linda Zagzebski; allvetande; gudomligt medvetande; gudsegenskaper;

  Sammanfattning : The subject of this essay is the concept of omnisubjectivity, which is a form of omniscience introduced by Linda Zagzebski. I will analyse the concept in detail, its possible implications, objections and further developments and critically examine these. LÄS MER