Sökning: "Christopher Badju"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Badju.

 1. 1. Skapandet av organisatoriskt lärande i investeringsprocessen : En kvalitativ studie av tio svenska företag

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Christopher Badju; David Hedman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Etik inom försäkringsbolag Reglers påverkan på medarbetares beslutsfattande i etiskt svåra situationer bland försäkringsmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Christopher Badju; Mattias Bertilson; Wilmer Sarasto Löwenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER