Sökning: "Christopher Bergman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Bergman.

 1. 1. Medieutredningen i media En undersökning av mediers rapportering kring sina egna villkor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christopher Bergman; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning mediers egenintressen påverkar rapporteringen av sådant som berör mediers egna villkor. Hösten 2016 kom slutbetänkandet från statens offentliga utredningar där det presenterades många nya förslag främst kring hur det nya medistödssystemet ska utformas. LÄS MER

 2. 2. The difference between the calculated cost and the actual cost with focus on concrete slab

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Christopher Arping; Karl Bergman; [2017]
  Nyckelord :Byggprocessen; kalkyl; anbudskalkyl; grundkonstruktion; produktionskostnader; byggkostnader; kostnadsavvikelser;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete och det avslutande momentet inom utbildningen byggteknik på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Examensarbetet fokuserar på att ta reda på och kartlägga kostnadsavvikelser mellan kalkylerade och verkliga byggkostnader. LÄS MER