Sökning: "Christopher Gille"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Gille.

 1. 1. ESG - genererar inte alfa men heller inte beta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Lembke; Erik Pehrsson; Christopher Sendelbach Gille; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Christopher-gillet i Långshyttan : en studie av en förening i bruksortsmiljö åren 1944-1954

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Peter Brus; [2006]
  Nyckelord :Bruksort; föreningsforskning; föreningsverksamhet; gille; tjänstemän; sällskapsförening;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad Christopher-gillet i Långshyttan var för en slags förening samt vad de gjorde? Tiden som denna undersökning rör är 1944-1954. De tre frågeställningarna är: 1. Vilket syfte hade Christopher-gillet? 2. Vilka och hur många var medlemmar? 3. LÄS MER