Sökning: "Christopher Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Christopher Larsson.

 1. 1. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 2. 2. CEO Hubris and Its Impacts on Fair Value Accounting of Securitization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christopher Bretzlauf; Tommy Larsson; [2016-09-15]
  Nyckelord :Securitization; hubris; CEO profile; fair value accounting; textual analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how fair value accounting of securitizationis influenced by an underlying personality trait. In this case, the underlying personalitytrait in focus is hubris. LÄS MER

 3. 3. Det är inte bara verkligheten som räknas : Hur uppfattas miljöer i 2D och 3D?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Christopher Bernestrå; Lovisa Larsson; [2015]
  Nyckelord :2D; 3D; Understanding; Maps; Models; ArcGIS; 2D; 3D; Förståelse; Kartor; ArcGIS; Modeller;

  Sammanfattning : Being able to take a decision on an area you've never seen is a difficult task. It is also complicated to introduce an environment in the best way to benefit its purpose. This study focuses on the differences people notice between 2D and 3D models. To make it more concrete, the study has been linked to a case study called Hälsans väg 255. LÄS MER

 4. 4. Utformning och implementation av en prototyp för mätning av färgkombinationers påverkan på lättlästheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Joakim Larsson; Christopher State; [2015]
  Nyckelord :Legibility; Color Contrast; Web Accessibility; Prototype; WCAG; Lättlästhet; Färgkombinationer; WCAG; Webbtillgänglighet; Prototyputveckling;

  Sammanfattning : Tillgänglighet är ett begrepp som uppmärksammas allt mer idag på grund av insikt om värdet av att skapa en webbplats som är åtkomlig, läsbar samt fungerar för alla människor. Målet med studien var att skapa förutsättningar för att utföra framtida undersökningar och förbättringar inom tillgänglighet på webben. LÄS MER

 5. 5. Modellering, identifikation och reglering av en quadcopter

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Andreas Andersson; Joakim Larsson; Daniel Pihlquist; Christopher Svensson; Mattias Wasteby; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER