Sökning: "Christopher Linde"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Linde.

 1. 1. Att möta patienter med blodsmitta : Litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Olsson; Christopher Linde; [2021]
  Nyckelord :Blodsmitta; Erfarenhet; Kunskaper; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Optimering av hydraulsystem på pappershanteringstruck

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christopher Myhrman; [2013]
  Nyckelord :Hydraulik;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet inom Maskiningenjörsprogrammet på Karlstad universitet har utförts på Linde Material Handling AB i Örebro. Arbetet inleddes med att en kundundersökning utfördes genom en enkät till personal på Stora Enso Skoghall. LÄS MER