Sökning: "Christopher Reichenwallner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Reichenwallner.

 1. 1. Control of a Hydraulic Hybrid System for Wheel Loaders

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Christopher Reichenwallner; Daniel Wasborg; [2019]
  Nyckelord :EMS; Energy management strategy; Rule-based; Hydraulic hybrid; Wheel loader; Construction machinery; SLC; Short loading cycle; Torque converter; Energy recuperation; Energy efficiency; Backward simulation;

  Sammanfattning : In recent years many companies have investigated the use of hybrid technology due to the potential of increasing the driveline’s efficiency and thus reducing fuel consumption. Previous studies show that hydraulic hybrid technology can be favourable to use in construction machinery such as wheel loaders, which often operate in repetitive drive cycles and have high transient power demands. LÄS MER

 2. 2. Skivbytesrobotik i tuff miljö : Utvärdering och förslag på förbättringsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Christopher Reichenwallner; Erik Tegevall; [2017]
  Nyckelord :Grinding; abrasives; robotics; steelworks; automation; evaluation; improvement suggestions; Slipning; slipskivor; robotik; stålverk; automation; utvärdering; förbättringsförslag;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under 10 veckor i uppdrag av Outokumpu Stainless AB via Uppsala universitet. Outokumpus produktion i Avesta tillverkar rostfritt stål, där en del av det producerade stålet slipas för att få en finare yta och minska defekter. LÄS MER