Sökning: "Christopher Solbakke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christopher Solbakke.

 1. 1. Implied and Historical Volatility : An Empirical Study on Their Predictive Power of the Future Volatility on the OMXS30 Index

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hampus Egly; Christopher Solbakke; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med organisationen, inte för den : -en kvalitativ studie om upplevelser av delaktighet och engagemang på arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Isaksson; Christopher Solbakke; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelse; anställda; projekt; förändring; engagemang;

  Sammanfattning : This paper aims to examine a profession´s experiences of participation in change and engagement in work. How do the employees experience their participation in organizational changes and if, and if so, how, they think it affects their engagement at work? Our questions we started from were these: -How does the employees experience that participation in a change affects their engagement at work? - Is this experience different from the employees who have not participated as much in a change? A qualitative study in the form of eight individual interviews have been conducted, half of employees who have been directly involved in the change-project and half by employees who have been indirectly involved in the change-project. LÄS MER