Sökning: "Chromebook"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Chromebook.

 1. 1. Påverkan vid implementeringen av digitala en – till – en.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Natalie Claesson; [2020-02-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; implementering; skola; lärare; en-till-en;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt implementeringen av en-till-en med det digitala verktygetchromebook på en svensk skola som benämns som Bokskolan. Syftet har varit att undersökahur olika utbildningsaktörer resonerar om implementeringen. LÄS MER

 2. 2. En empirisk studie av läs- och skrivsvårigheter i skolan : med inriktning dyslexi och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Tove Mattsson; Jane Johansson; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; ADHD; samband; bakomliggande faktorer; pedagogiska insatser; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att ta reda på hur lärare resonerar och anser att de arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter, ADHD och dyslexi. Vidare tar studien upp hur lärare resonerar kring möjliga faktorer som kan påverka elevers läs- och skrivsvårigheter, samt vilka uppfattningar de har kring samband mellan dem. LÄS MER

 3. 3. Gud i molnet : Ett utvecklingsarbete om datorstödd religionsundervisning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johannes Hellberg; [2020]
  Nyckelord :TPACK; digitalisering; datorstödd undervisning; religionskunskap;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått under lång tid och med åtskilliga beslutfrån myndigheter och beslutande politiska församlingar. Detta utvecklingsarbete är ett försökatt i en skola, som nyligen genomfört en satsning med en Chromebook till varje elev,implementera en användning av digital teknik i ämnet religionskunskap. LÄS MER

 4. 4. DigiExam Cross Platform-Klient : Cross platform-klient för att göra digitala prov

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Amar Krupalija; [2016]
  Nyckelord :Cross platform-klient; DigiExam; cross platform; Electron; NodeJS; AngularJS; Digitala Prov;

  Sammanfattning : DigiExam är ett Edtech företag med huvudfokus kring digital kunskapskontroll och som utvecklar en plattform för digitala prov. Fördelen med digital kunskapskontroll är att lärare kan minimera den tid det tar att skapa och administrera prov samt att elever får tillgång till verktyg som både kan underlätta och effektivisera deras skrivande. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av internetbaserad tunn klient

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Ida Ek; Erik Hornebrant; [2014]
  Nyckelord :Computer forensics; Chrome OS; Chromebook; Web thin client; Vulnerability Assessment; Linux; IT-forensik; Chrome OS; Chromebook; Internetbaserad tunn klient; Sårbarhetsanalys; Linux;

  Sammanfattning : Då datorer i alla dess former har kommit att bära betydande mängder relevant information för diverse forensiska utredningar så krävs en ingående kunskap gällande hur denna data lämpligast infångas. En typ av klient som nyligen har gjort sitt kommersiella intåg på marknaden är den internetbaserade tunna klienten. LÄS MER